turciansketeplice.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Aktuálne spravodajstvo - Mesto Turčianske Teplice

Ekonomika

Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru, zvýšili sa výnosy z amerických dlhopisov

NEW YORK 22. augusta (WebNoviny.sk) - Dolár v utorok posilnil oproti jenu aj voči euru, keďže výnosy z amerických štátnych dlhopisov sa zvýšili. Odporúčame:Dolár oslabil oproti euru aj voči jenu, investori čakajú na stretnutie bankárov Výnosy z desaťročných dlhopisov stúpli na 2,2 percenta z pondelkovej uzatváracej úrovne 2,18 percenta a výnosy z dvojročných dlhopisov posilnili na 1,32 percenta z úrovne 1,31 percenta. Hodnota dolára oproti jenu vzrástla na 109,32 JPY/USD z pondelkových 108,85 JPY/USD. Spoločná európska mena voči doláru oslabila na 1,1763 USD/EUR z úrovne 1,1813 USD/EUR. Viac k témam: svetové devízové trhyZdroj: Webnoviny.sk - Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru, zvýšili sa výnosy z amerických dlhopisov © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru, zvýšili sa výnosy z amerických dlhopisov

Osobné finančné aktíva Slováka sú 12 tisíc eur, obyvateľ EÚ má až 68 tisíc eur

BRATISLAVA 22. augusta 2017 (WBN/PR) - Slováci šetria menej, ako im to umožňujú zárobky a kondícia ekonomiky. Napriek tomu, že šetrenie bolo v slovenských domácnostiach fenoménom až do polovice 90. rokov minulého storočia, po roku 1997 došlo k výraznému poklesu záujmu o šetrenie. Po finančnej kríze (2008 – 2012) síce dochádza k vzostupu záujmu šetriť si a kumulovať finančné aktíva, zatiaľ sme však v rôznych ukazovateľoch skôr na chvoste rebríčkov EÚ aj eurozóny. A to napriek tomu, že ekonomická výkonnosť krajiny, rast zárobkov a zamestnanosti už v súčasnosti umožňujú zvýšiť objem financií vkladaných do rôznych foriem sporenia. Sporenie je kultúrna záležitosť. „Je ovplyvnená viacerými faktormi, bohatstvom domácností, vzdelaním, finančnou gramotnosťou a asistenciou domácnostiam vo finančných otázkach. Slováci patria na popredné priečky v túžbe vlastniť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú, a  časť finančných zdrojov majú viazaných práve k bývaniu – či už vo forme vložených peňazí alebo úverov na bývanie,“ hodnotí súčasný stav Andrej Arady, makroekonóm Všeobecnej úverovej banky. Po rozpade Československa Slováci sporili čoraz menej a menej, situácia sa stabilizovala až po vstupe do EÚ v roku 2004. Pritom v druhej polovici 90-tych rokov sme z hľadiska inklinácie k sporeniu boli na veľmi podobnej pozícii ako Česká republika. Najsporivejší sme boli v roku 1997, kedy slovenské domácnosti odkladali necelých 14 % príjmov v podobe úspor a Česi takmer 13 %. V polovici prvého desaťročia nového milénia sa miera sporenia na Slovensku výrazne prepadla. V roku 2006 tesne pred vznikom ekonomickej a finančnej krízy obyvatelia SR do úspor vkladali len necelých 6 % z príjmov, české domácnosti opäť takmer 13% príjmov. Po kríze sme začali viac sporiť, ale na úroveň 90-tych rokov minulého storočia sme sa ešte nedostali. V roku 2016 slovenské domácnosti sporili len 8,8 % z príjmov, v susednom Česku to bolo takmer 12 % z príjmov. Priemer EÚ je 10,4 % a v krajinách eurozóny až 12,4 % príjmov. V niektorých tradičných štátoch EÚ sporia domácnosti oveľa výraznejšie ako u nás, napríklad vo Švédsku je to 18,6 % z príjmov a v Nemecku 17%. Rakúšania si odkladajú 13% zo zárobkov. Nižšiu mieru úspor domácností ako v SR zaznamenali napríklad v Španielsku, Fínsku, Portugalsku či Poľsku. Tieto krajiny však vykazujú oveľa vyššie celkové osobné finančné aktíva. Osobné finančné aktíva - tretie najnižšie v Európe O poklese snahy odkladať si na horšie časy na Slovensku svedčia aj aktuálne údaje o osobných finančných aktívach. Spomedzi 28 štátov EÚ sme tak v roku 2016 mali na Slovensku tretie najnižšie osobné finančné aktíva po Rumunsku a Poľsku (porovnanie nezahŕňa Bulharsko), výška dosahovala len cca 12 tisíc eur na obyvateľa. Priemer EÚ bol pritom päťnásobne vyšší, až takmer 68 tisíc eur na obyvateľa. Oveľa vyššie osobné finančné aktíva pritom vykazujú aj štáty ako Česká republika, Estónsko či Slovinsko, kde tento ukazovateľ dosahuje takmer 20 tisíc eur na obyvateľa. Viac ako 100 tisíc eur na obyvateľa pritom vykazovalo šesť štátov (vzostupne) a to Belgicko, Veľká Británia, Luxembursko, Švédsko, Holandsko a líder Dánsko. Priemerný Dán má vo finančných aktívach 12-krát vyššiu sumu ako Slovák. „Príčinami tohto stavu je podpriemerný príjem, nízke celkové bohatstvo. Súčasne vysoký podiel vlastnenia nehnuteľností – teda veľkú časť peňazí vkladajú ľudia do bývania. Nezanedbateľný je tiež vplyv zlej skúsenosti s privatizáciou počas 90-tych rokov,“ doplnil Andrej Arady makroekonóm VÚB. Je známe, že obyvatelia SR preferujú konzervatívne formy sporenia, šetria si na účtoch prípadne v dobrovoľných dôchodkových pilieroch a poistení. V prieskume z roku 2014 uviedlo 89 % slovenských domácností, že vlastní nejaké osobné finančné aktíva. Pritom až 88 % zúčastnených uviedlo, že z hľadiska foriem využíva bankové vklady a 16 % domácností priznalo aktíva - dobrovoľný dôchodkový pilier, prípadne poistenie. Pritom veľmi malá skupina slovenských domácností využíva iné formy finančných aktív – podielové fondy (2 % domácností) alebo vlastníctvo akcií (tiež 2 % domácností). Úplne zanedbateľná časť, menej ako 1 % domácností, si odkladá a sporí do dlhopisov. Tieto tri formy finančnej rezervy a zhodnocovania úspor (podielové fondy, akcie, dlhopisy) sú u nás menej využívané ako napríklad v susednom Poľsku či Maďarsku, či ako v eurozóne. Napríklad do podielových fondov si tak odkladá peniaze 9 % domácností eurozóny, 10 % v Rakúsku alebo 7 % domácností v Maďarsku. Uvedená situácia je dôsledok faktu, že hlavnú úlohu na Slovensku majú banky a ich produkty, súperíme s nízkou finančnou vzdelanosťou a bariérami vo forme vyšších vstupných nákladov/poplatkov pri iných formách aktív, ako sú vklady. Väčšinu úspor majú teda Slováci na účtoch, ide najčastejšie o rôzne formy sporiacich účtov, termínované vklady či vkladné knižky. Objem investícií vo forme vkladov na Slovensku dominuje – tvorí takmer 72 % hodnoty všetkých finančných aktív. Aj naše bohatstvo je v porovnaní s Európou nízke. Až polovica domácností štátov eurozóny má vyšší majetok ako pätina najbohatších domácností v SR. Platí napríklad, že 10 % najbohatších domácností v SR vykazuje čisté bohatstvo na úrovni 139 tisíc eur, v eurozóne má desatina najbohatších 4-krát väčší majetok. Prišiel čas sporiť Pretrvávajúci rast slovenskej ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne podľa analytikov pritom vytvárajú priestor pre to, aby obyvatelia Slovenska začali viac šetriť. Rastú mzdy a pracuje rekordný počet obyvateľstva, podľa ŠÚSR počet pracovných miest prekročil 2,51 milióna. Aktuálne pociťujú firmy tak v službách ako aj v priemysle historicky najväčší nedostatok pracovníkov a tento nedostatok má rastúci trend. Otvára sa tak priestor pre dobiehanie európskeho štandardu. Hoci osobné finančné aktíva Slovákov z pohľadu ich objemu nepretržite rastú, v pomere voči príjmom a teda produkcii a možnostiam ekonomiky (voči HDP) sú v rámci EÚ aj eurozóny stále na chvoste. Aktuálne za rok 2016 osobné finančné aktíva v našej krajine dosahovali približne 83 % HDP. Susedné Česko vykazovalo 111 % a Maďarsko dokonca 130 %. Pomer osobných finančných aktív voči HDP nad hranicou 200 % platí napríklad pre Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Cyprus, Švédsko, Dánsko. A nad hranicou 300% sú štáty ako Belgicko, Holandsko a Veľká Británia. Dlhodobo sa vytvára výrazná potreba mať rezervu z viacerých dôvodov. Rezervy budú potrebné na prípadné krytie výdavkov na hypotéky v horších časoch. Slovenské domácnosti sa totiž pomerne rýchlym tempo zadlžujú, hrubý dlh voči disponibilným príjmom prekročil podľa VÚB vlani 60 %. Na tento trend reagovala aj NBS, ktorá obmedzila poskytovanie 100%-ných hypoték aj spotrebných úverov. Pri kúpe nehnuteľností tak musia záujemcovia vložiť viac vlastných nasporených prostriedkov. Rovnako dôvodom na vyššiu mieru sporenia je starnutie populácie a fakt, že sa zmenší počet produktívnych ľudí najčastejšie generujúcich úspory. Súčasne výrazne stúpne počet starších a detí, ktorí úspory skôr čerpajú, pričom ide o  dlhodobú skutočnosť. V roku 2060 bude realitou veľmi negatívny pomer - 2,2 milióna produktívnych ľudí voči 2,3 miliónom neproduktívnych, teda detí a najmä dôchodcov. Potreba nasporiť si na obdobie dôchodku bude motivovať ľudí šetriť. V nasledujúcich dekádach bude Slovensko čeliť najvýznamnejšiemu starnutiu spomedzi všetkých európskych krajín a to výrazne zaťaží dôchodkový systém. Predpoklad je, že Index závislosti v staršom veku, ktorý sa vyjadruje ako podiel populácie nad 65 rokov k populácii v pracovnom veku (20 až 64 rokov), bude mať Slovensko okolo roku 2060 najhorší zo všetkých krajín EÚ – približne na úrovni 70 % (na 7 starších nad 65 rokov bude pripadať 10 ľudí v produktívnom veku 20 až 64 rokov). Odhadovaný priemer EÚ 28 je nad 50 %. Tento index sme pritom v roku 2013 mali najlepší spomedzi krajín únie – pod 20 %. Sporenie vo VÚB Podľa prieskumov VÚB si polovica sporiacich Slovákov odkladá mesačne 20 eur až 50 eur. Míľnikmi v živote, ktoré motivujú k sporeniu sú životné situácie – narodenie dieťaťa, prvé zamestnanie, hypotéka a dôchodok. Napríklad každý šiesty klient banky vlastní vkladnú knižku, mesačne si na nej sporí v priemere 33 eur. Obľúbené je tiež VÚB AM Prémiové Sporenie, čo je program pravidelného investovania do vybraných podielových fondov. Najsporivejší sú pri tomto druhu sporenia na východe Slovenska. Takmer tretina detských sporení je otvorených v regióne východ, len 10 % v Bratislave. Mesačne sa deťom na Slovensku sporí 29 eur, a takmer polovica detských sporiteľov je vo veku od 8 do 14 rokov. V hlavnom meste vkladajú rodičia a rodiny do detského sporenia cez VÚB AM Prémiové Sporenie najvyššiu sumu – 43 eur mesačne. „Väčšina bánk dnes poskytuje dostatok foriem sporenia - od sporiacich účtov cez terminované vklady, vkladné knižky ako rôzne profilované podielové fondy. Ideálne je nastaviť si sporenie ako prioritu a riešiť ho vždy, keď prídu na účet peniaze. A nie až ex post, kedy sa uprednostnia všetky aj nie nevyhnutné výdavky,“ zdôraznila Barbora Štubňová, vedúca oddelenia depozít a investícií VÚB. VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách sveta. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global Finance a EMEA Finance, aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney. Služby na Slovensku poskytuje cez sieť 195 retailových  a 32 firemných pobočiek a 11 hypocentier. Viac k témam: sporenie, VÚB, Vúb BankaZdroj: Webnoviny.sk - Osobné finančné aktíva Slováka sú 12 tisíc eur, obyvateľ EÚ má až 68 tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Osobné finančné aktíva Slováka sú 12 tisíc eur, obyvateľ EÚ má až 68 tisíc eur

Slovákom sa čistý príjem nezvýši, vláda a samosprávy sa nedohodli na zmene nezdaniteľnej časti

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Daň z príjmov fyzických osôb nie je nedotknuteľná, odkazuje minister financií Peter Kažimír predstaviteľom samospráv. Reagoval tak na úvahy o možnom navýšení nezdaniteľnej časti základu dane, ktoré by na jednej strane zvýšilo čisté príjmy zamestnancov a živnostníkov, na druhej strane by však malo negatívny dopad na príjmy samospráv. Zatiaľ sa na tom vláda so samosprávami dohodnúť nedokázala a bez dohody meniť parametre nezdaniteľnej časti nechce. Odporúčame:Trinásty a štrnásty plat má byť nepovinný, podľa Danka pôjde o motivačný prvok zamestnávateľa Samosprávy si majú príjmy obhájiť „Tu je v zásade problém, pretože potrebujeme konsenzus so samosprávami, aby súhlasili so zvyšovaním nezdaniteľnej časti základu dane, pretože pre nich to znamená menšiu dynamiku rastu príjmov,“ tvrdí s tým, že tento konsenzus zatiaľ nie je. Potvrdil to aj premiér Robert Fico. „Zatiaľ takáto dohoda neexistuje. My sa môžeme o to pokúšať ďalej, ale v tomto okamihu konštatujem, že na tomto zhoda nie je,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii. Predstavitelia vlády hovoria, že samosprávy považujú za relevantného sociálneho partnera, ktorému bez dohody na príjmy siahať nechcú. Pravdou však je, že príjmy obcí a krajov vďaka dynamike daní z príjmov fyzických osôb rastú rýchlejšie ako príjmy štátu. Podľa ministra Petra Kažimíra je tak na starostoch, primátoroch a obecných zastupiteľoch, aby si vedeli tieto príjmy obhájiť. „Aby vedeli dokázať občanom, že tieto peniaze majú význam a že ich používajú správnym spôsobom,“ dodal. Odporúčame:Slovensko podľa Fica plní podmienky na to, aby bolo súčasťou európskeho jadra Ročná úspora 160 eur Téma úpravy nezdaniteľnej časti základu dane pritom nie je nová. Už v máji vyšiel s požiadavkou na jej zvýšenie zo súčasných 3 803,33 eura na 4 650 eur ročne koaličný Most-Híd. Pre každého pracujúceho by to znamenalo ročnú úsporu na dani z príjmov 160 eur. Strana to odôvodňovala aj faktom, že hoci vláda zvyšuje minimálnu mzdu, časť tohto zvýšenia pracujúcim aj tak zhltnú dane a odvody. Pri vyššej nezdaniteľnej sume by dane a odvody platili zamestnanci a živnostníci z nižšej sumy. Viac k témam: daň z príjmov, dane, Peter KažimírZdroj: Webnoviny.sk - Slovákom sa čistý príjem nezvýši, vláda a samosprávy sa nedohodli na zmene nezdaniteľnej časti © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Slovákom sa čistý príjem nezvýši, vláda a samosprávy sa nedohodli na zmene nezdaniteľnej časti

Trinásty a štrnásty plat má byť nepovinný, podľa Danka pôjde o motivačný prvok zamestnávateľa

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana (SNS), by mali zamestnávatelia vyplácať najviac v sume mesačnej hrubej mzdy zamestnanca. Ako uvádza SNS v tlačovej správe, takto stanoveným stropom by sa zabránilo špekulatívnym vyplácaniam odmien bez určenej výšky. Odporúčame:Slovensko podľa Fica plní podmienky na to, aby bolo súčasťou európskeho jadra Odmena oslobodená od odvodov "Ak zmena prejde, tak vždy 15. v mesiaci, v prípade trinásteho platu v decembri a štrnásteho platu v júni, si zamestnanec prilepší o vyšší čistý príjem," informovali národniari. Vyplácanie trinástych a štrnástych platov pritom pre zamestnávateľov nemá byť povinné. "Nebojím sa toho, že seriózny zamestnávateľ odmenu nevyplatí. Pre neho je to funkčný nástroj na udržanie si zamestnanca a navyše, zamestnanec tak dostane vyšší čistý príjem, keďže odmena bude oslobodená od odvodov," uviedol predseda SNS Andrej Danko. Podnikateľská obec novinku víta Trináste a štrnáste platy budú podľa SNS motivačným nástrojom pre zamestnávateľa ako si udržať svojho kvalitného zamestnanca. Predstavitelia strany o tom debatovali na pracovných stretnutiach s podnikateľskou obcou, ktorú zastupovali Slovenský živnostenský zväz, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Podnikateľská obec podľa SNS novinku v rámci systematizácie odmien privítala. "Keďže sa krajine darí, je namieste uvažovať o tom, že trináste a štrnáste platy budú oslobodené od daní a odvodov,“ tvrdí Danko. Zbieranie politických bodov Ako pre agentúru SITA uviedol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták, RÚZ nesúhlasí so zneužívaním pracovnej legislatívy na politické účely a na zbieranie politických bodov. Pri hodnotení zámeru SNS je zdržanlivý. "Na to, aby sme sa k návrhu vedeli vyjadriť, musíme vidieť jeho paragrafové znenie," povedal. Zdôraznil, že zamestnávatelia potrebujú do sociálneho dialógu vniesť odbornosť, a nie politikárčenie a vytĺkanie politického kapitálu. Viac k témam: 13. plat, 14. plat, Andrej Danko, platy, SNS Slovenská národná stranaZdroj: Webnoviny.sk - Trinásty a štrnásty plat má byť nepovinný, podľa Danka pôjde o motivačný prvok zamestnávateľa © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Trinásty a štrnásty plat má byť nepovinný, podľa Danka pôjde o motivačný prvok zamestnávateľa

Americká ropa zdražela, ceny ropy Brent klesli

NEW YORK 22. augusta (WebNoviny.sk) - Obchodovanie s ropou bolo v pondelok zmiešané. Ľahká americká ropa zdražela o 1,14 USD na 47,37 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zlacnela o 1,06 USD na 51,66 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu klesla o 4 centy na 1,58 USD za galón a vykurovací olej zlacnel o 5 centov na 1,57 USD za galón. Viac k témam: cena ropy, ropaZdroj: Webnoviny.sk - Americká ropa zdražela, ceny ropy Brent klesli © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Americká ropa zdražela, ceny ropy Brent klesli

Volkswagen chce do konca roka v Bratislave prijať tisíc nových pracovníkov

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia plánuje do konca tohto roka prijať tisíc nových pracovníkov. Cieľom automobilky je hľadať zamestnancov zo Slovenska, spoločnosť však priznáva, že situácia na pracovnom trhu je mimoriadne zložitá. Prioritou sú zamestnanci zo Slovenska "Nájsť nových zamestnancov je čoraz náročnejšie, a to už aj bez ohľadu na kvalifikáciu. Prioritou pre nás zostáva zamestnávať ľudí zo Slovenska. Pokiaľ to situácia na slovenskom pracovnom trhu neumožní, pripravujeme sa, že siahneme po pracovnej sile zo zahraničia," povedal na utorkovej tlačovej besede predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Ralf Sacht. V prvom polroku podnik prijal 400 nových pracovníkov, celkový počet zamestnancov tak stúpol na 12 700. Bratislavský závod hľadá pracovníkov predovšetkým do výrobnej oblasti, okrem toho hľadá aj autoelektrikárov, mechanikov, lakovníkov či klampiarov, ale aj záujemcov o rekvalifikáciu. Odborníkov chcú vzdelávať v duálnom systéme Každý zamestnanec v podniku prejde úvodným školením. Kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú vedie obsluhovať automatizačnú techniku a roboty, si chce závod vzdelávať prostredníctvom duálneho systému. V Duálnej akadémii bude mať spoločnosť od septembra študentov v piatich odboroch. Hrubý nástupný mesačný plat výrobného pracovníka sa podľa spoločnosti pohybuje od 1 050 eur do 1 250 eur v závislosti od kvalifikácie. Podnik okrem toho sľubuje nástupný bonus, dovolenkový a vianočný príspevok, či odmenu za hospodárske výsledky. Automobilka sa podľa vlastných slov zaujíma aj o zamestnancov zo vzdialenejších regiónov, pričom im prispeje na dopravu, príp. poskytne ubytovanie. Volkswagen Slovakia za prvý polrok vyrobil spolu 183 862 automobilov, pričom tržby automobilky dosiahli viac ako 3,8 miliardy eur. Za prvých šesť mesiacov podnik preinvestoval spolu 127 miliónov eur. Viac k témam: pracovná sila, Volkswagen SlovakiaZdroj: Webnoviny.sk - Volkswagen chce do konca roka v Bratislave prijať tisíc nových pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Volkswagen chce do konca roka v Bratislave prijať tisíc nových pracovníkov

Slovenské hydinové farmy nepoužívajú pesticíd fipronil, potraviny sú čerstvé a bezpečné

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenské hydinové farmy nosníc nepoužívajú prípravky, v ktorých by sa nachádzal pesticíd fipronil. Vyplýva to z kontrol, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zrealizovalo prostredníctvom štátnych veterinárov. „Výsledky hovoria v prospech slovenských výrobcov potravín. Všetky chovy boli v poriadku, spomínaný pesticíd nepoužili ani na jedinej slovenskej farme. Ide zasa raz o potvrdenie, že slovenské potraviny a chovatelia vedia za prísnych podmienok na Slovensku vyrábať kvalitné, čerstvé a bezpečné potraviny,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Odporúčame:Bratislavské hotely dostali vaječnú zmes s nebezpečným fipronilom Kontroly po celom Slovensku Veterinári realizovali kontroly slovenských fariem od prvého augusta, pričom celkovo skontrolovali 64 schválených chovov nosníc. Pri odoberaní vzoriek sa zamerali na výskyt ektoparazitov u nosníc a používanie ektoparazitík na týchto farmách. Podľa výsledkov laboratórnych testov neboli v kontrolovaných chovoch nosníc použité žiadne veterinárne lieky za účelom prevencie a terapie ektoparazitov u hydiny. „Veterinárni inšpektori pokračujú v cielených kontrolách vajec, mäsa i vaječných zmesí po celom Slovensku aj naďalej. Konkrétne odoberajú vzorky z produktov pochádzajúcich zo štátov s podozrením na použitie prípravku s nepovoleným pesticídom fipronil,“ konštatovala Matečná. Odporúčame:Dávajte si pozor na pôvod vajec, milióny obsahujú nebezpečný pesticíd Vajcia s pesticídom z Holandska Vajcia s rezíduami pesticídu fipronil pochádzajú z holandských fariem. Kontaminované vajcia sa už objavili v najmenej 16 európskych štátoch a Hongkongu. Pre dospelých by konzumácia menšieho množstva takýchto vajec nemala predstavovať zdravotný problém, u detí je však zdravotné riziko výrazne väčšie. Pri konzumácii väčšieho množstva hrozia poruchy funkcie pečene, obličiek či štítnej žľazy, minimálne však nevoľnosti a závrate. Viac k témam: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, potraviny, vajciaZdroj: Webnoviny.sk - Slovenské hydinové farmy nepoužívajú pesticíd fipronil, potraviny sú čerstvé a bezpečné © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Slovenské hydinové farmy nepoužívajú pesticíd fipronil, potraviny sú čerstvé a bezpečné

Aktualizované: Nemocnica sv. Michala mohla ušetriť milióny eur, pri jej vybavovaní konali protizákonne

aktualizované 22. augusta 16:40 BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Nemocnica sv. Michala nepostupovala podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri obstarávaní svojho komplexného vybavenia v súlade so zákonom. Uviedol to riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla. "Nemocnica, ktorá patrí pod rezort vnútra, porušila zákon o verejnom obstarávaní v troch jeho ustanoveniach. V jednom prípade to podľa ÚVO mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledkom je zmluva za 22,7 milióna eur," objasnil. Zistili porušenie zákona ÚVO tender prešetroval od februára tohto roku na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu. "Nadácia Zastavme korupciu v novembri minulého roku zverejnila analýzu, v ktorej skúmala, či bol tender na komplexné vybavenie novej budovy Nemocnice sv. Michala na Cintorínskej ulici v Bratislave pre daňových poplatníkov výhodný. Nemocnica spadajúca pod rezort vnútra sa totiž v júli 2014 rozhodla nakúpiť takmer 900 rôznych tovarov od jedného dodávateľa. Víťazovi obstarávania - firme E-BA tpz s.r.o. za to podľa zmluvy zaplatila 22,7 milióna eur," poznamenal Sibyla. Ako pokračoval, analýzou relevantnej vzorky nakúpených tovarov na základe dostupných dokumentov nadácia odhadla, že nemocnica nakúpila vybavenie možno až o 50 percent drahšie, než keby zvolila iný postup obstarávania a nakupovala za trhové ceny. So svojimi podozreniami sa nadácia obrátila na kontrolné orgány, vrátane Úradu pre verejné obstarávanie. Ten v liste z minulého týždňa nadáciu informoval, že prešetrením podnetu zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní v troch jeho ustanoveniach. Zobraziť fotogalériu k článku:V Bratislave otvorili novú Nemocnicu sv. Michala Mohli ušetriť milióny eur Podľa ÚVO nemocnica ministerstva vnútra postupovala v rozpore so zákonom, keď obstarávala zdravotnícke vybavenie, bežný aj zdravotnícky nábytok či informačné technológie spoločne. Podľa úradu to bolo v rozpore s princípom hospodárnosti a nediskriminácie uchádzačov. Nemocnica tým podľa kontrolórov “obmedzila hospodársku súťaž, a teda záujem o účasť vo verejnom obstarávaní mohlo prejaviť menej potenciálnych záujemcov”, čo mohlo mať vplyv aj na samotný výsledok verejného obstarávania. “ÚVO len potvrdil, čo sme hovorili od začiatku: keby nemocnica nenakupovala všetko naraz od jedného dodávateľa, mohla ušetriť milióny eur. Zostáva už len zodpovedať, či to bol zo strany nemocnice úmysel s cieľom privodiť niekomu nadmerný zisk alebo nedbalosť,” komentoval výsledok kontroly riaditeľ nadácie. Nemocnica odmieta sprístupniť dokumenty ÚVO tiež skonštatoval, že nemocnica konala v rozpore s princípom transparentnosti, keďže nie je zrejmé, ako dvoch z troch uchádzačov vyzvala na účasť v elektronickej aukcii. "Zaujímavé je, že uchádzači sa o aukcii aj tak dozvedeli. Ďalšie porušenie zákona zo strany nemocnice sa týkalo nezverejnenia uhradeného plnenia zo zmluvy. Nemocnica sv. Michala napriek verejnému prísľubu naďalej odmieta sprístupniť všetky dokumenty, vďaka ktorým by bolo možné presnejšie vyčísliť, o koľko sa výsledný účet za komplexné vybavenie nemocnice líšil od trhových cien," doplnil Sibyla. Podľa Nadácie Zastavme korupciu sú aj zistenia ÚVO dostatočným dôvodom na vyvodenie zodpovednosti. “Ak bol pri tendri za desiatky miliónov eur porušený zákon spôsobom, ktorý obmedzil konkurenciu a znemožnil súťaž, je to podľa nás dostatočný dôvod na vyvodenie zodpovednosti. V boji proti korupcii sa pohneme dopredu len vtedy, keď ignorovanie zákona bude trestané bez ohľadu na to, či sa ho dopustil minister, úradník alebo súkromná osoba,” myslí si Sibyla. Podľa listu ÚVO bolo vedenie Nemocnice sv. Michala oboznámené o výsledku kontroly 13. júna tohto roka. Podávajú žalobu Nemocnica svätého Michala podáva správnu žalobu proti priebehu kontroly vykonanej ÚVO a jej záverom. "Nemocnica má za to, že závery kontroly uvedené v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní sú nesprávne vyhodnotené, pretože kontrolná skupina neprihliadala na faktor generálneho dodávateľa, na časový a ekonomický faktor a neprihliadala ani na judikatúru Európskeho parlamentu," uviedlo v reakcii ministerstvo vnútra. Podľa rezortu rovnako nepochopiteľný záver kontrolnej skupiny sa týka aj rozporu týkajúceho sa princípu transparentnosti pri výzve účastníkov na účasť v elektronickej aukcii, pretože nemocnica predložila písomné dôkazy o odoslaní výziev na účasť v elektronickej aukcii výpisom z elektronickej aukcie a vytvorila pre kontrolnú skupinu dokonca aj prístupové údaje s možnosťou nahliadnutia do elektronickej aukcie. "Nemocnica svätého Michala má za to, že konala v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania za podpory smernice EÚ s dôrazom na princíp hospodárnosti a efektívnosti a so zohľadnením všetkých rizík, ktoré by prinieslo rozdelenie predmetu zákazky na časti," konštatoval rezort. Viac k témam: korupcia, nemocnica, Nemocnica sv. Michala, ÚVO Úrad pre verejné obstarávanieZdroj: Webnoviny.sk - Aktualizované: Nemocnica sv. Michala mohla ušetriť milióny eur, pri jej vybavovaní konali protizákonne © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Aktualizované: Nemocnica sv. Michala mohla ušetriť milióny eur, pri jej vybavovaní konali protizákonne

Dolár oslabil oproti euru aj voči jenu, investori čakajú na stretnutie bankárov

NEW YORK 21. augusta (WebNoviny.sk) - Dolár v pondelok oslabil oproti euru aj voči jenu, keďže investori čakajú na stretnutie centrálnych bankárov, ktoré sa uskutoční tento týždeň v Jackson Hole v americkom štáte Wyoming. Naďalej tiež monitorovali vývoj na Kórejskom polostrove. Očakáva sa, že na konferencii v Jackson Hole prednesie prejav šéfka amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Janet Yellenová a prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Odporúčame:Dolár v piatok klesol voči jenu aj oproti euru Fed v súčasnosti pomaly zvyšuje úrokové sadzby a investori sú zvedaví, kedy by jeho príklad mohla nasledovať aj ECB. Spoločná európska mena v pondelok posilnila na 1,1783 USD/EUR z piatkovej uzatváracej úrovne 1,1760 USD/EUR. Oproti japonskému jenu dolár oslabil na 108,87 JPY/USD z hodnoty 109,26 JPY/USD. Viac k témam: svetové devízové trhyZdroj: Webnoviny.sk - Dolár oslabil oproti euru aj voči jenu, investori čakajú na stretnutie bankárov © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Dolár oslabil oproti euru aj voči jenu, investori čakajú na stretnutie bankárov

Tesco otvorilo pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe

GALANTA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Svoje najväčšie distribučné centrum v Európe otvorila spoločnosť Tesco v spolupráci s partnermi Prologis a DHL v logistickom parku v obci Gáň pri Galante. Zásobovať z neho bude nielne predajne na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ale oblečením vlastnej značky aj predajne vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta vrátane Spojených štátov, Nemecka alebo Saudskej Arábie. Nové distribučné centrum má rozlohu viac ako 146 tisíc metrov štvorcových a je najdôležitejším logistickým uzlom reťazca Tesco v strednej Európe. Prácu v ňom našlo 1 200 ľudí. Prevádzky na Slovensku nepredajú Tesco podľa generálneho riaditeľa pre strednú Európu Matta Simistera spája svoju budúcnosť zo Slovenskom, predaj jeho prevádzok preto nie je na programe dňa. ,,Naše nové distribučné centrum v Gáni pri Galante je potvrdením nášho záväzku rozvíjať naše pôsobenie na Slovensku i v širšom regióne,“ povedal Simister. Nové centrum sa zameriava na distribúciu trvanlivých potravín, kozmetiky, bielej a čiernej techniky a oblečenia. Nachádza sa v Prologis parku, jednom z najväčších logistických parkov na Slovensku. Tesco tu má tri haly s celkovou rozlohou 146 500 metrov štvorcových. Najväčšia a najnovšia hala má 55 tisíc štvorcových metrov. Dobré pracovné podmienky Logistiku zabezpečuje spoločnosť DHL, jej generálny riaditeľ pre Európu, Blízky východ a Afriku Oscar de Bok povedal, že má obsadených všetkých 1 200 pracovných pozícií, aj keď nájsť dobrých ľudí v regióne s mimoriadne nízkou mierou nezamestnanosti je veľmi náročné. „Platy sú tu podobné ako v iných podobných zariadeniach na Slovensku. Ľuďom ponúkame v rámci našej spoločnosti dobré pracovné podmienky a možnosti kariérneho rastu v našej spoločnosti,“ dodal Bok. DHL má podľa neho na Slovensku už asi 4 000 zamestnancov. Z logistického parku už takmer desaťročie profituje obec Gáň, ktorá má približne osemsto obyvateľov. „Odkedy sa začal budovať, je veľkým prínosom pre našu obec vďaka príjmu z daní, ale aj vďaka nízkej nezamestnanosti,“ povedala starostka Denisa Ivančíková. V Gáni je podľa nej zhruba desať nezamestnaných ľudí. Viac k témam: Galanta, obchod, TescoZdroj: Webnoviny.sk - Tesco otvorilo pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Tesco otvorilo pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe

Jahnátek si hľadá podpredsedov do ÚRSO, prebehne výberové konanie

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek si chce nájsť svojich podpredsedov prostredníctvom výberového konania. „Pri výbere podpredsedov som sa rozhodol ísť cestou výberového konania, hoci mi to zákon neprikazuje. Chcem takto zaručiť maximálnu transparentnosť a objektívnosť, čo umožní vybrať spomedzi kandidátov tých najlepších odborníkov a profesionálov,“ povedal predseda úradu. Odporúčame:Elektrina pre Slovákov môže byť drahšia, vzrástli jej ceny na burze Kandidáti musia mať desaťročnú prax Výberové konanie sa uskutoční 13. septembra 2017 o 9.00 v budove regulačného úradu v Bratislave. Termín podania písomnej žiadosti kandidátov spolu s požadovanými dokladmi je 8. september tohto roka do 12.00. Medzi požadované kvalifikačné predpoklady patrí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe, alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Kandidát môže mať taktiež vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. 90 dní na vymenovanie podpredsedov Vo výberovej komisii na posúdenie kandidátov na funkciu podpredsedu úradu budú mať okrem úradu svojich zástupcov aj Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska. Zákon ukladá predsedovi úradu predložiť vláde návrh na vymenovanie podpredsedov úradu do 90 dní od svojho vymenovania. Viac k témam: Ľubomír Jahnátek, ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíZdroj: Webnoviny.sk - Jahnátek si hľadá podpredsedov do ÚRSO, prebehne výberové konanie © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Jahnátek si hľadá podpredsedov do ÚRSO, prebehne výberové konanie

OĽaNO navrhuje vyššiu sociálnu ochranu pre adoptívnych rodičov

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO navrhujú predĺžiť ochrannú lehotu pre poistencov, ktorým nemocenské poistenie zaniklo po podaní návrhu na zverenie dieťaťa do starostlivosti. Ide o adoptívnych rodičov, ktorým by ochranná lehota pri nemocenskom poistení trvala osem mesiacov, rovnako ako tehotnej žene. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informovala poslankyňa za OĽaNO Erika Jurinová. Takýto legislatívny návrh podali poslanci za OĽaNO na septembrovú schôdzu parlamentu. Odporúčame:Minister zdravotníctva plánuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti, dôraz kladie na prevenciu Opozičná poslankyňa upozornila na to, že ak adoptívni rodičia v súčasnosti prídu o zamestnanie, po uplynutí sedemdňovej ochrannej lehoty im zanikne nárok na materskú dávku. "Takýto poistenec je tak diskriminovaný v nároku na materské," povedala. Tehotná žena má totiž nárok na materskú dávku aj vtedy, ak si ju uplatní v osemmesačnej ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. "Myslíme si, že toto je spravodlivé riešenie, najmä ak rodičia už reálne dieťa opatrujú," dodala Jurinová. Viac k témam: Erika Jurinová, OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sociálna poisťovňaZdroj: Webnoviny.sk - OĽaNO navrhuje vyššiu sociálnu ochranu pre adoptívnych rodičov © SITA Všetky práva vyhradené.

logo OĽaNO navrhuje vyššiu sociálnu ochranu pre adoptívnych rodičov

Elektrina pre Slovákov môže byť drahšia, vzrástli jej ceny na burze

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenské domácnosti sa zrejme budú musieť pripraviť na zvyšovanie cien elektriny. Teda aspoň podľa vývoja veľkoobchodných cien silovej elektriny na pražskej burze. Ako vyplýva z aktuálnych údajov zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), cena jedného druhu elektriny sa na burze ku koncu minulého týždňa pohybovala na úrovni 44 eur a druhého typu elektriny na úrovni necelých 36 eur za megawatthodinu. Regulačný úrad počítal s nižšou cenou Regulačný úrad pritom pri stanovovaní koncových cien elektriny pre domácnosti na tento rok počítal s veľkoobchodnou cenou elektriny vo výške približne 28 eur za megawatthodinu. Takzvaná silová elektrina tvorila v minulom roku zhruba 33 % z koncovej ceny elektriny. Pre určenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti je pritom rozhodujúci aritmetický priemer denných cien druhého typu silovej elektriny na pražskej burze v prvom polroku. Veľkoobchodná cena tohto typu elektriny bola v prvom polroku tohto roka na úrovni od približne 31 eur do 33 eur za megawatthodinu. Veľkoobchodná cena prvého typu elektriny sa pohybovala od zhruba 36 eur do necelých 52 eur za megawatthodinu. Ceny zemného plynu sú pokojnejšie Pri zemnom plyne sú výkyvy pri cenách na burze pokojnejšie. Priemerná cena NCG, ktorá vstupuje do regulovanej ceny za dodávku plynu, sa podľa údajov European Energy Exchange (EEX) v tomto roku pohybuje na úrovni zhruba 17 eur za megawatthodinu. Aktuálne sa ceny a ich vývoj na burze EEX NCG Daily Reference Price pohybovali od 20 do 16 eur za megawatthodinu. Viac k témam: ceny energií, elektrina, ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíZdroj: Webnoviny.sk - Elektrina pre Slovákov môže byť drahšia, vzrástli jej ceny na burze © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Elektrina pre Slovákov môže byť drahšia, vzrástli jej ceny na burze

Slovensko je podľa SARIO stále krajinou s dobrým investičným potenciálom

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR počas prvého polroka 2017 asistovala pri 17 investičných projektoch. V deviatich prípadoch ide o zriadenie nových prevádzok a v ôsmich prípadoch o expandujúce projekty. Projekty by mali na Slovensko priniesť viac ako 4 650 nových pracovných miest, pričom celková plánovaná výška investícií predstavuje podľa informácií zverejnených agentúrou 278 miliónov eur. Investície s vyššou pridanou hodnotou „Slovensko momentálne prežíva v oblasti investícií zlaté obdobie. Príchod renomovaných spoločností, často aj bez investičnej podpory štátu, je najlepší dôkaz, že máme stabilné a dobré podnikateľské prostredie. Slovensko prestáva byť montážnou dielňou, ale pribúdajú hodnotné investície sprevádzané vyspelou technológiou a výskumom. Aj do budúcnosti sa sústredíme najmä na podporu výskumu a vývoja a na investície do menej rozvinutých oblastí s vyššou mierou nezamestnanosti,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa generálneho riaditeľa SARIO Roberta Šimončiča výsledky za prvý polrok dokazujú, že Slovensko je stále atraktívnou krajinou, nielen pre nových investorov, ale aj pre tých etablovaných. „Darí sa nám získavať investície s vyššou pridanou hodnotou aj do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti,“ zhodnotil. Projekty do regiónov s vyššou nezamestnanosťou Ako ďalej agentúra uviedla, investori pochádzajú najmä z Nemecka a USA a tri projekty sú zo Slovenska. Značná časť investícií smeruje do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti. Takmer polovica uzavretých projektov smeruje do regiónov stredného a východného Slovenska. Investície sa budú realizovať vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, Trnavského, Prešovského a Nitrianskeho kraja. Nové pracovné miesta budú vznikať najmä v sektoroch ako sú centrá služieb, výroba komponentov pre automobilový priemysel či spracovanie kovov. SARIO zaznamenáva pokračujúci trend zvyšovania počtu projektov s vysokou pridanou hodnotou. Z ukončených projektov eviduje šesť projektov centier služieb, ide o IT centrá, projekčné kancelárie, či centrá podpory, ktoré spolu vytvoria pracovné miesta 600 vysokokvalifikovaným pracovníkom v rôznych častiach Slovenska. Viac k témam: investície, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO, slovenská ekonomika, zahraniční investoriZdroj: Webnoviny.sk - Slovensko je podľa SARIO stále krajinou s dobrým investičným potenciálom © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Slovensko je podľa SARIO stále krajinou s dobrým investičným potenciálom

Rakúsko podporuje kolektívnu žalobu proti Volkswagenu

VIEDEŇ 21. augusta (WebNoviny.sk) - Predstavitelia rakúskej vlády podporujú iniciatívu Európskej komisie (EK), ktorá chce spotrebiteľom poškodeným v emisnej kauze automobilky Volkswagen umožniť podanie kolektívnej žaloby na úrovni celej Európskej únie. Stanovisko odošlú v pondelok v spoločnom liste minister dopravy Jörg Leichtfried a minister sociálnych vecí Alois Stöger zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ), uviedla agentúra APA. V samotnom Rakúsku škandál zasiahol 390 tis. motoristov, ktorí svoje autá odovzdali na opravu s cieľom zlepšiť kontrolu emisií, uvádza sa v liste adresovanom európskej komisárke pre ochranu spotrebiteľov Věre Jourovej. Odporúčame:Porsche zvoláva 22-tisíc modelov Cayenne na kontrolu emisií Na základe minulých skúseností je evidentné, že kolektívne žaloby majú preventívny účinok a slúžia ako garancia, že správanie poškodzujúce spotrebiteľov sa koncernom nevypláca, tvrdia ministri v liste, ktorý zverejnil nedeľník Kurier am Sonntag. Predstavitelia vlády zopakovali skoršie stanovisko, podľa ktorého Rakúsko potrebuje právny rámec pre možnosť skupinových žalôb. Návrh príslušného zákona sa už chystá predložiť šéf frakcie Zelených v rakúskom parlamente Albert Steinhauser, ktorý sa spolieha na podporu zo strany SPÖ. Zákonodarcovia by sa mali iniciatívou zaoberať už na septembrovej schôdzi, uviedla agentúra APA. Viac k témam: emisie, Rakúsko, Volkswagen (VW)Zdroj: Webnoviny.sk - Rakúsko podporuje kolektívnu žalobu proti Volkswagenu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Rakúsko podporuje kolektívnu žalobu proti Volkswagenu

Minister zdravotníctva plánuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti, dôraz kladie na prevenciu

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera sa chce rezort zamerať na to, aby sa v rámci integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti poskytovala ošetrovateľská starostlivosť, ktorá bude mať dôraz na prevenciu. Odporúčame:Novela zákona o zdravotnej starostlivosti rieši podľa OĽaNO-NOVA problémy len čiastočne "Hovoríme zhruba o minimálnej sieti 10 tisíc lôžok, ktoré budú zdravotné poisťovne povinné zazmluvniť v zariadeniach sociálnych služieb. Odmena by mala byť hradená po naplnení materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia na úrovni 3,3 eura za deň a osobu, teda zhruba 100 eur za mesiac a osobu," vysvetlil minister. Ak chce zariadenie sociálnych služieb robiť ošetrovateľskú starostlivosť, musí splniť materiálno-technické podmienky, konkrétne ide o antidekubitárne matrace, podložky, polohovateľné postele pre imobilného pacienta. Z personálneho pohľadu zariadenie musí zamestnať sestru s príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou na výkon ošetrovateľskej praxe (sestra so špecializáciou). Ministerstvo zdravotníctva odhaduje náklady v tejto oblasti na zhruba 18 mil. eur ročne. "Nie je našim cieľom a myslím, že ani ministerstva práce, aby sme mali plné domovy sociálnych služieb, preto chcem aj podporovať domáce ošetrovateľstvo," doplnil Drucker. Plánované zmeny sú súčasťou novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Viac k témam: Ministerstvo zdravotníctva SR, Tomáš DruckerZdroj: Webnoviny.sk - Minister zdravotníctva plánuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti, dôraz kladie na prevenciu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Minister zdravotníctva plánuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti, dôraz kladie na prevenciu

Nezamestnanosť pod päť percent má 31 okresov na Slovensku

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola minulý mesiac v okrese Piešťany. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,42 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Trnava a Hlohovec, v ktorých bolo v júli zhodne 2,56 % disponibilných nezamestnaných z celkového počtu ekonomicky aktívnych ľudí. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Najviac ľudí bez práce má Rimavská Sobota Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % minulý mesiac dosiahlo 31 okresov na Slovensku. Naopak, miera evidovanej nezamestnanosti bola na konci minulého mesiaca vyššia ako 15 % v štyroch okresoch na Slovensku. Z týchto okresov sú dva v Banskobystrickom kraji a po jednom v Prešovskom a Košickom kraji. Odporúčame:Nezamestanosť na Slovensku opäť zlomila historický rekord, minister túži po piatich percentách Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Na konci júla v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 21,01 %. Išlo tak o jediný okres s mierou nezamestnanosti nad 20 %. Nasleduje okres Kežmarok, kde miera nezamestnanosti predstavovala 17,08 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Revúca. V ňom bola miera nezamestnanosti 16,52 %. Okres Rožňava vykázal ku koncu minulého mesiaca mieru nezamestnanosti 16,44 %. Nezamestnanosť na Slovensku klesla Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu júla tohto roka 6,7 %. Historicky najnižšia miera nezamestnanosti na Slovensku sa tak ešte viac znížila. Oproti júnu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,20 percentuálneho bodu. Odporúčame:Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú zmierniť Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,74 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 182 754 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júnom ide o pokles o 5 243 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 73 706 osôb. Viac k témam: nezamestnaní, nezamestnanosť v SRZdroj: Webnoviny.sk - Nezamestnanosť pod päť percent má 31 okresov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Nezamestnanosť pod päť percent má 31 okresov na Slovensku

Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne do siedmich dní nebude nelegálnym zamestnávaním

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) - Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie. Odporúčame:Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú zmierniť Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý schválila vláda. Zamestnávateľ však bude povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť najneskôr do začiatku výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania. "Ak príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote siedmich dní a zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie," upozorňuje ministerstvo práce. Pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty Ak si však zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote siedmich dní a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie. "Návrh má pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, keďže sa predpokladá, že v súlade s návrhom viac podnikateľských subjektov si v lehote siedmich dní alebo do začatia výkonu kontroly počas týchto siedmich dní splní oznamovaciu povinnosť voči príslušnému registru Sociálnej poisťovne," tvrdí rezort. Očakávajú menej porušení zákona Ministerstvo preto očakáva, že bude menej prípadov porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. "Predpokladá sa, že v rokoch 2018 a nasledujúcich bude za toto porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uložených menej pokút a nižšia celková suma pokút," odhaduje ministerstvo práce. V súčasnosti je nelegálnym zamestnávaním akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne. Za predošlé tri roky inšpektori podľa ministerstva práce odhalili 1226 až 1448 zamestnávateľských subjektov, v ktorých bolo zistené nelegálne zamestnávanie. Títo zamestnávatelia dávali prácu "načierno" od 2 335 do 2924 osobám. Viac k témam: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňaZdroj: Webnoviny.sk - Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne do siedmich dní nebude nelegálnym zamestnávaním © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne do siedmich dní nebude nelegálnym zamestnávaním

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú zmierniť

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) - Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti by sa mali od začiatku budúceho roka zmierniť. Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, po novom sa má podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti vzťahovať na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Odporúčame:Beblavý a Mihál chcú zmeniť systém zvyšovania minimálnej mzdy, poukazujú na náklady zamestnávateľa Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda. Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti. "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, čím sa podporí naplnenie účelu tejto dávky," tvrdí v dôvodovej správe k návrhu novely zákona ministerstvo práce a sociálnych vecí. Nová úprava pomôže stovkám ľudí Ako ďalej uvádza rezort, takúto zmenu navrhuje aj s prihliadnutím na podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie. Nová právna úprava má podľa odhadu rezortu práce v budúcom roku pomôcť takmer 3,9 tisíca osobám pracujúcim na neurčitý čas, ktorým Sociálna poisťovňa vďaka miernejším podmienkam nároku na dávku prizná dávku v nezamestnanosti. Polepšiť si však majú aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti. V súčasnosti totiž majú tieto dve skupiny poistencov nárok na dávku v nezamestnanosti najviac štyri mesiace, od januára by mali dávku v nezamestnanosti dostávať najviac šesť mesiacov. V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak dostanú na úroveň zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas. "Za predpokladu zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby bola jednotná pre všetkých poistencov aj dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti," zdôvodnilo ministerstvo práce. Splátkový kalendár dlžného poistného Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež navrhuje spresniť ustanovenia o povolení splátkového kalendára pre osoby, ktoré sa stali dlžníkmi Sociálnej poisťovne z dôvodu, že poistné, pokuty, penále nezaplatili vôbec, alebo ich zaplatili v nižšej sume, ako mali. "Navrhovaným znením sa sleduje, aby Sociálna poisťovňa povoľovala splátkový kalendár každému dlžníkovi na poistnom bez ohľadu na jeho aktuálne postavenie v sociálnom poistení, teda či je povinný aktuálne odvádzať poistné napríklad ako zamestnávateľ alebo SZČO alebo nie," uviedol rezort. Podľa ministerstva práce to môže pomôcť tým dlžníkom, ktorým vznikol dlh počas podnikania a podnikanie medzičasom ukončili. "Budú môcť požiadať o splátkový kalendár dlžného poistného za nových podmienok," tvrdí ministerstvo. Rozšíriť sa majú aj dôvody, pre ktoré bude môcť poisťovňa povoliť splátky dlžných súm o iné, bližšie nešpecifikované dôvody, pre ktoré by mohol byť žiadateľ ohrozený platobnou neschopnosťou, ak by nebol povolený splátkový kalendár. Prostredníctvom predĺženia lehoty, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm z 18 mesiacov na 24 mesiacov, ministerstvo práce navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktoré budú môcť tento inštitút využiť vzhľadom na ich finančné pomery. Viac k témam: dávka v nezamestnanosti, nezamestnanosť v SR, Sociálna poisťovňa, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaRZdroj: Webnoviny.sk - Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú zmierniť © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú zmierniť

Fitch očakáva, že štáty eurozóny poskytnú Grécku výrazné úľavy v oblasti splácania dlhu

ATÉNY 20. augusta (WebNoviny.sk) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zlepšila Grécku dlhodobý emisný rating (IDR) v zahraničnej mene na stupeň B- z úrovne CCC. Zvýšenie ratingu o jeden stupeň však stále znamená, že dlhopisy emitované krajinou zostávajú v špekulatívnom pásme. Agentúra uviedla, že výhľad ekonomiky Grécka je pozitívny a očakáva, že rokovania krajiny s jej zahraničnými veriteľmi sa uzatvoria "bez vytvorenia nestability". Odporúčame:Agentúra Fitch zlepšila výhľad ratingu automobilky Volkswagen Fitch predpokladá, že ostatné členské krajiny eurozóny poskytnú Grécku v budúcom roku výrazné úľavy v oblasti splácania dlhu. Agentúra konštatuje, že to zvýši dôveru zo strany trhu a pomôže Grécku získavať financie priamo emisiou dlhopisov po tom, ako sa o rok skončí terajší program núdzovej pomoci. Podľa agentúry Fitch je politická situácia v Grécku stabilnejšia a existuje "obmedzené" riziko, že by budúca vláda zrušila úsporné opatrenia a reformy spojené s núdzovou pomocou. Viac k témam: eurozóna, grécko, Medzinárodná ratingová agentúra Fitch RatingsZdroj: Webnoviny.sk - Fitch očakáva, že štáty eurozóny poskytnú Grécku výrazné úľavy v oblasti splácania dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Fitch očakáva, že štáty eurozóny poskytnú Grécku výrazné úľavy v oblasti splácania dlhu

AKTUÁLNE SPRAVODAJSTVO

Rokovanie vlády prebehne písomnou formou, Fico tak čiastočne ustúpil Dankovi
Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru, zvýšili sa výnosy z amerických dlhopisov
Územie spravované Islamským štátom sa zmenšuje, armáda obsadila viac ako 80 percent oblasti
Zistili príčinu smrti známeho komika, Jerry Lewis zomrel v dôsledku ischemickej kardiomyopatie
Cristiano Ronaldo si nezahrá na piatich zápasoch, rozhodol športový súd
Žena vysúdila 417 miliónov od Johnson & Johnson, ich produkty jej mali spôsobiť rakovinu

Recept dňa

Primátorské pirohy

- na 30-35 kusov
250 g varených zemiakov
½ kg hladkej múky
voda
olej
kyslá smotana
kôpor

Plnka:
1 vajce
250 g tvarohu
soľ

Uvarené zemiaky nechajte vychladnúť, potom ich roztlačte a zmiešajte s múkou a vodou. Vypracujte vláčne cesto. Vyvaľkajte ho na tenký, asi 2 až 3 mm plát. Pokrájajte na štvorce. Plnku klaďte na štvorce, preložte do trojuholníka a okraje spojte. V horúcom oleji vyprážajte z oboch strán dozlatista. Podávajte s kyslou smotanou ochutenou posekaným kôprom.

Plnka: Tvaroh vymiešajte so soľou a s vajcom.

Dobrá rada

Upchatý odtok nielen v kuchyni

Nalejte pol deci 8% octu a nasypte za trošku kopcovitú lyzičku sódy bikrabóny. Keď prestane vytvárat bubliny, pridajte ešte jednu lyžičku sódy a opakujte až pokým nevystupujú bubliny von z výlevky. Počkajte kým prestane syčať a zalejte horúcou vodou. Nechajte vetrať!!! Tento spôsob len keď je veľmi upchatý odtok! Pre zamedzenie upchatia použite len pol deci octu a jednu lyžičku sódy!

Stavebník

Opracovanie kameňa na altánok

Aby váš kamenný altánok vyzeral ako z rozprávky, musíte dodržovať pri jeho murovaní niekoľko pravidiel. Patrí k nim hlavne správny postup pri opracovaní kameňa. Ak potrebujete kameň opracovávať do presných tvarov, máte dve možnosti.

Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Čeremošné, Diviaky, Dolná Štubňa, Dubové, Horná Štubňa, Mošovce, Rakša, Turčiansky michal
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang